Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Tabell

Adresser till Tolkcentralerna i Sverige i länsordning
 

Blekinge län
 
Tolkcentralen Karlskrona
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

Telefon: 0455-73 44 12
Allmän E-post adress: tolkcentralen@ltblekinge.se
Chef: Ann Sofie Weinsjö

Gå till vår Hemsida
 
Dalarnas län
 

Tolkcentralen Dalarna

Skomakargatan 22

781 70 Borlänge

 

Telefon: 010 249 03 01


Allmän E-post adress: tolkcentralen.falun@ltdalarna.se
Chef: Mikael Henriksson 

Gå till vår Hemsida
Gävleborgs län
 
Tolkcentralen Gävle
Gävle sjukhus, ingång 22
801 87 Gävle

Telefon: 026-15 51 94
Allmän E-post adress: tolkcentralen@lg.se
Chef: Charlotta Jansson

Gå till vår Hemsida
 
Jämtlands län
 
Tolkcentralen Östersund
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Telefon: 063-15 31 53
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionjh.se
Chef: Christina Westberg

Gå till vår Hemsida
 
Jönköpings län
 
Tolkcentralen Jönköping
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Telefon: 010-242 52 50
Allmän E-post adress: tolkcentralen@rjl.se
Chef: Karolina Glifford

Gå till vår Hemsida
 
Kalmar län
 
Tolkcentralen
Länssjukhuset i Kalmar, hus 13, plan 7
391 85 Kalmar

Telefon: 0480-448126
Allmän E-post adress: tolkcentralen@ltkalmar.se
Chef: Susanne Ekdahl

Gå till vår Hemsida
 
Kronobergs län
 
Tolkcentralen Växjö
Åbovägen 18
351 88 Växjö

Telefon: 0470-58 88 07
Allmän E-post adress: tolkcentralen@ltkronoberg.se
Chef: Margaretha Danielsson

Gå till vår Hemsida
Norrbottens län
 
Tolkcentralen Luleå
Stadsvikens Hälsocentral
971 89 Luleå

Telefon: 0920-28 40 80
Allmän E-post adress: tolkcentralen@nll.se
Chef: Karolina Jonsson

Gå till vår Hemsida
Region Gotland
 
Tolkcentralen Visby
Brömsebroväg 8
621 84 Visby

Telefon: 0498-26 83 19
Allmän E-post adress: tolkcentralen@gotland.se
Chef:

Gå till vår Hemsida
 
Region Halland
 
Tolkcentralen Region Halland
Tolkcentralen
Box 113
311 22 Falkenberg
 
Telefon: 0346-56160
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionhalland.se
Chef: Fanny F Pettersson verksamhetschef
Gå till vår Hemsida
 
Region Skåne
 
Tolkcentralen Skåne
Axel Kleimers väg 2
291 33 Kristianstad

Telefon: 044-19 47 30
Allmän E-post adress: tolkcentr@skane.se
Chef: Peter Farkas

Gå till vår Hemsida
 
Stockholms län
 
Tolkcentralen Stockholm
Observatoriegatan 18
113 29 Stockholm

Telefon: 08-123 359 50
Allmän E-post adress: tolkcentralen@sll.se
Chef: Chef Rigmor Hedenström

Gå till vår Hemsida
 
Södermanlands län
 
Tolkcentralen Sörmland
Fraktgatan 5
633 46 Eskilstuna

Telefon: 016-103070
Allmän E-post adress: tolkcentralen@dll.se
Chef: Anette Sandberg

Gå till vår Hemsida
 
Region Uppsala
 
Tolkcentralen Uppsala
ST Johannesgatan 28
750 26 Uppsala

Telefon: 018-611 67 34
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionuppsala.se
Chef: Fredrik Häggkvist

Gå till vår Hemsida
Värmlands län
 
Tolkcentralen Karlstad
Tolkcentralen
651 85 KARLSTAD

Telefon: 054-29 72 41
Allmän E-post adress: tolkcentralen@liv.se
Chef: Göran Källvik

Gå till vår Hemsida
 
Västerbottens län
 
Tolkcentralen Västerbotten
Mariehemsvägen 10
903 54 Umeå

Telefon: 090-785 74 60
Allmän E-post adress: tolkcentralen@vll.se
Chef: Eva Bergström

Gå till vår Hemsida
 
Region Västernorrland
 
Tolkcentralen Härnösand
Härnösands Närsjukvård
871 82 Härnösand

Telefon: 0611-846 40
Allmän E-post adress: tolkcentralen@rvn.se
Chef: Helena Vestin

Gå till vår Hemsida
 
Västmanlands län
 
Tolkenheten Västmanland
Habiliteringscentrum Västerås
721 89 Västerås

Telefon: 021-17 48 05
Allmän E-post adress: tolk@ltv.se
Chef: Lena Holmdahl

Gå till vår Hemsida
Västra Götalandsregionen
 
Tolkcentralerna i Västra Götaland
Djupebäcksgatan 21
461 32 Trollhättan

Telefon: 0520-89 467
Allmän E-post adress: tc.tolkbestallning@vgregion.se
Chef: Mattias Johansson

Gå till vår Hemsida
 
Region Örebro Län
 
Tolkcentralen Örebro
Nikolaigatan 3
702 10 Örebro

Telefon: 019-602 45 00
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionorebrolan.se
Chef: Magnus Sjögren

Gå till vår Hemsida
 
Östergötlands län
 
Tolkcentralen Linköping
Badhusg.8
582 22 Linköping

Telefon: 010-1037890
Allmän E-post adress: tolkcentralen@lio.se
Chef: Peter Strid

Gå till vår Hemsida