Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Tabell


 

”Med tolk för delaktighet i livets olika situationer”


”Tolktjänsten i Sverige vill genom att tillhandahålla tolk, i de situationer den enskilde så önskar, bidra till att ge goda kommunikationsförutsättningar för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade att aktivt kunna delta i livets olika vardagliga händelser och skeenden”