Adresser till Tolkcentralerna i Sverige i länsordning
 

Region Blekinge
Tolkcentralen Karlskrona

Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

Telefon: 0455-73 44 12
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionblekinge.se
Chef: Johanna Nyqvist Karlsson 
Gå till vår Hemsida

Region Dalarna
Tolkcentralen Dalarna
Skomakargatan 22
781 70 Dalarna

Telefon: 010-249 03 01
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regiondalarna.se
Chef: Mikael Henriksson 

Gå till vår Hemsida

Region Gävleborg
Tolkcentralen Region Gävle
Gävle sjukhus, ingång 12
801 87 Gävle

Telefon: 026-15 51 94
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regiongavleborg.se​ 
Chef: Lena Söderlund

Gå till vår Hemsida

Region Jämtlands Härjedalen
Tolkcentralen Östersund
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Telefon: 063-15 31 53
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionjh.se
Chef: Eva Lena Peterson

Gå till vår Hemsida
 

Jönköpings län
Tolkcentralen Jönköping
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Telefon: 010-242 52 50
Allmän E-post adress: tolkcentralen@rjl.se
Chef: Louise Ankarås

Gå till vår Hemsida
 

Region Kalmar Län
Tolkcentralen
Länssjukhuset i Kalmar, hus 13, plan 7
391 85 Kalmar

Telefon: 0480-84544
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionkalmar.se
Chef: Lena Nordström

Gå till vår Hemsida
 

Region Kronoberg
Tolkcentralen Växjö
JF Liedholms väg 12
352 57 Växjö

Telefon: 0470-58 88 22
Allmän E-post adress: tolkcentralen@kronoberg.se
Chef: Sara Hagström

Gå till vår Hemsida

Region  Norrbotten
Tolkcentralen Luleå
Stadsvikens Hälsocentral
971 89 Luleå

Telefon: 0920-28 40 80
Allmän E-post adress: tolkcentralen@norrbotten.se
Chef : Victoria Hedström

Gå till vår Hemsida

Region Gotland
Tolkcentralen Visby
Brömsebroväg 8
621 84 Visby

Telefon: 0498-26 83 38
Allmän E-post adress: tolkcentralen@gotland.se
Chef: Renee Adlertz

Gå till vår Hemsida
 

Region Halland
Tolkcentralen Region Halland
Tolkcentralen
Box 113
311 22 Falkenberg

Telefon: 0346-56160
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionhalland.se
Chef: Fanny F Pettersson 
Gå till vår Hemsida

 

Region Skåne
Tolkcentralen Skåne
Lasarettsboulevarden 33 B 
291 33 Kristianstad 

Telefon: 044-19 47 30
Allmän E-post adress: tolkcentr@skane.se
Chef: Veronica Larsson

Gå till vår Hemsida

Region Stockholms 
Tolkcentralen Stockholm
Observatoriegatan 18
113 29 Stockholm

Telefon: 08-123 359 50
Allmän E-post adress: tolkcentralen@sll.se
Chef: Marianne Risberg
Gå till vår Hemsida
 

Region Södermanland
Tolkcentralen Sörmland
Fraktgatan 5
633 46 Eskilstuna

Telefon: 016-103070
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionsormland.se
Chef: Anette Sandberg

Gå till vår Hemsida
 

Region Uppsala
Tolkcentralen Uppsala
ST Johannesgatan 28
750 26 Uppsala

Telefon: 018-611 67 34
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionuppsala.se
Chef: Therese Lindström

Gå till vår Hemsida

Region Värmland
Tolkcentralen Karlstad
Tolkcentralen
Hörselvården
651 85 KARLSTAD

Telefon: 010-831 59 67
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionvarmland.se
Chef: Eva Mjörnerud 

Gå till vår Hemsida

Region Västerbotten
Tolkcentralen Västerbotten
Mariehemsvägen 10
903 54 Umeå

Telefon: 090-785 74 60
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionvasterbotten.se
Chef: Malin Esko

Gå till vår Hemsida
 

Region Västernorrland
Tolkcentralen Härnösand
Härnösands Närsjukvård
871 82 Härnösand

Telefon: 0611-846 40
Allmän E-post adress: tolkcentralen@rvn.se
Chef: Natalie Koch

Gå till vår Hemsida
 

Region Västmanland
Tolkenheten Västmanland
Habiliteringscentrum Västerås
721 89 Västerås

Telefon: 021-17 48 05
Allmän E-post adress: tolk@regionvastmanland.se
Chef: Ulrika MacKenzie

Gå till vår Hemsida

Västra Götalandsregionen
Habilitering & Hälsa Tolk
Box 310
462 24 Vänersborg

Telefon: 010 - 441 23 00
Allmän E-post adress: tc.tolkbestallning@vgregion.se
Chef: Anne Granath

Gå till vår Hemsida

Region Örebro Län
Tolkcentralen Örebro
Nikolaigatan 3
702 10 Örebro

Telefon: 019-602 45 00
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionorebrolan.se
Chef: Anki Johansson

Gå till vår Hemsida
 

Östergötlands län
Tolkcentralen Linköping
Badhusg.8
582 22 Linköping

Telefon: 010-105 99 59
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionostergotland.se
Chef: Peter Strid

Gå till vår Hemsida