Publikationer


2012 SFS förordning angående tolkutbildning
Yrkeshögskolan mm

2006 SDI policydokument för tolkning
Policy som SDI tillämpar när det gäller idrottstolkning